Ysgol Capel Garmon

Cysylltu

Pennaeth Strategol: Mrs Nia H. Jones-Artell

Cyfeiriad: Ysgol Betws y Coed, Ffordd Gethin, Betws y Coed, Conwy, LL24 0BP

Rhif Ffôn: 01690 710581

E-bost: pennaeth@betwsycoed.conwy.sch.uk

 

Cyngor Conwy Council logo

Eco-Sgolion eco-Schools

Ysgolion Iach Conwy Healthy Schools

Siarter Iaith Gymraeg logo

Seren a Sbarc