Ysgol Capel Garmon

Staff yr Ysgol

Pennaeth Strategol Mrs Nia Jones-Artell
RHEOLWR SAFLE Mrs Nia Thomas-Jones
ATHRAWES C.S. Mrs Nia Thomas-Jones
ATHRAWES C.A.2 Mrs Delyth Roberts
CYMHORTHYDD ADDYSGU Mrs Sylvia Evans
GORUCHWYLWRAIG AMSER CINIO Mrs Sylvia Evans
CYMHORTHYDD CLWB BRECWAST Mrs Sylvia Evans
ARWEINYDD CLWB TYLLUANOD Mrs Sylvia Evans
CYMHORTHYDD CLWB TYLLUANOD Swydd Wag
GORUCHWYLWRAIG AMSER CINIO Swydd Wag
GOFALWRAIG Miss Carolyn Jones
CYMHORTHYDD CLWB BRECWAST Miss Carolyn Jones
CYMHORTHYDD GWEINYDDOL Mrs Helen Chapman
C.A.D.Y. Mrs Manon Tudur-Jones

 

Cyngor Conwy Council logo

Eco-Sgolion eco-Schools

Ysgolion Iach Conwy Healthy Schools

Siarter Iaith Gymraeg logo

Seren a Sbarc