Ysgol Capel Garmon

Llywodraethwyr Ysgolion Ffederasiwn Capel Coed-Elan

Rhiant:

MISS ELEN WILLIAMS
MR GREG CAVEY
MISS AWEL GRUFFYDD
MR MICHAEL HUGHES
MRS RHIAN ROWLANDS
MRS ELEN ROBERTS

Athro / Athrawes:

MRS ELIN PYRS OWEN
MRS NIA THOMAS-JONES
MRS CERIS ELWEN

Cyngor Cymuned:

MISS TELERI JONES
MRS ELIN SION

AALL:

MRS MARY WILLIAMS

Cymunedol:

MRS LINDSAY DUNCALF
MR AIDAN THOMAS

Pennaeth:

MRS NIA JONES-ARTELL

Clerc

MRS JANET HUGHES

Cadeirydd

MRS MARY WILLIAMS

Is-Gadeirydd

MR MICHAEL HUGHES

 

 


Cyngor Conwy Council logo

Eco-Sgolion eco-Schools

Ysgolion Iach Conwy Healthy Schools

Siarter Iaith Gymraeg logo

Seren a Sbarc