Ysgol Capel Garmon

Llywodraethwyr Ysgolion Ffederasiwn Capel Coed-Elan

Rhiant:

MISS ELEN WILLIAMS
MR ANDREW HOUGHTON
MISS AWEL GRUFFYDD
MR MICHAEL HUGHES
MRS RHIAN ROWLANDS
MR JON RICHMOND

Athro / Athrawes:

MISS DWYNWEN PARRY
MRS NIA THOMAS-JONES
MISS EINIR HUGHES

Cyngor Cymuned:

MISS TELERI JONES
MRS ELIN SION

AALL:

CYNGHORYDD LIZ ROBERTS
MRS MARY WILLIAMS
MRS JANET CHARLTON

Cymunedol:

MR EDWIN NOBLE

Pennaeth:

MRS NIA JONES-ARTELL

Clerc

MRS BETHAN JONES

Cadeirydd

MR JON RICHMOND

Is-Gadeirydd

MR ANDREW HOUGHTON

 

 


Cyngor Conwy Council logo

Eco-Sgolion eco-Schools

Ysgolion Iach Conwy Healthy Schools

Siarter Iaith Gymraeg logo

Seren a Sbarc